Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi Anonim Hale Getirilmesi Eğitimi

kişisel veri Silinmesi Yok Edilmesi Anonim Hale Getirilmesi Eğitimi Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi Anonim Hale Getirilmesi Eğitimi’nin amacı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ve Kanunun 22 nci maddesinin birinci … Okumaya devam et Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi Anonim Hale Getirilmesi Eğitimi